måndag 17 september 2012

Närmiljön som läromiljö, tyska studenter lär på Öland.


Lär genom lek och lust
För andra året besökte studenter från Goethe
universitet Frankfurt  i september Öland
för att lära hur skolans närmiljö kan användas
 i undervisningen.


Matte
Morgonen började med lustfyllda matteövningar med spring i benen.Varför utomhuspedagogik

foto: Axel HanelPresenterade mina tankar kring utomhuspedagogiken,
det långa samarbetet med Torslundaskolan. Lyfte fram
att även asfaltskolgårdar kan användas för undervisning
utomhus, som komplement till undervisning inomhus.
Fler elever lär.Tyska studenter med kreativa tankar
Det var intressant att lyssna till medvetna studenternas
tankar kring vikten av utomhuspedagogik. Förhållandena
i Tyskland gör att det är inte lika lätt som i Sverige att
vara utomhus med eleverna. Avstånd till naturliga grönområden,
skog är ofta långt. Det krävs särskilda tillstånd från rektorer
för att lämna skolområdet. Det gäller att tydligt koppla
utomhusaktiviteten till undervisningen inomhus,
det samma gäller i Sverige.Matte
Skalbegreppet kunde kopplas till de geografistuderande
studenterna. Hur använder vi koordinater och kartblad.
Komposten en resurs i skolans närmiljö

Studeterna grävde i komposten hur kan
1000 liter avfall bli 300 liter jord ?
Vart tar de andra 700 litrarna vägen ?
Framtida utomhuspedagogik i Tyskland
Tack vare engagerade studenter och deras lärare
professor Antje Schlottman, Goethe Universität,
Frankfurt kommer vi att fortsätta  och utveckla
vårt samarbete.

Foto: Axel HanelMattelabb kan byggas på Tyska skolor. Besöket gav
också lärarna tankar om att vid bygget av nya  skola
försöka använda det offentliga rummet såsom närbelägen
park för undervisning. Inför framtiden måste vi kanske
ställa krav på att det offentliga rummet skall kunna
användas som en pedagogisk resurs. På så sätt skapa
förutsättningar för fler elevers lärande.Arvo Pärt

Foto: Axel HanelI kretsloopshuset avslutades förmiddagen
med en vilsam stunds musik Arvo Pärt Alina
14:e Mattelabb på gång
Nästa vecka är det kurs för 25 tal pedagoger på Lindöskolan i Kalmar
.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar