torsdag 4 oktober 2012

Från uteklassrum till utbildningsvetenskaplig dag


Samarbetsprojektet med Torslunda, Linnèuniversitet och
Torslunda skolan kring Sannolikheten i fröpåsen presenterades
2 oktober i Kalmar vid Utbildningsvetenskaplig dag.

Närmiljön en resurs för lustfyllt lärande
Utbildningsdagen visade på vikten av att lyfta fram utemiljön,
uteklassrummen som en resurs för fler elevers lärande.
Utomhuspedagogiken skall ses som ett komplement till
undervisning inomhus och lyfts nu fram i de vetenskapliga
sammanhangen.

Förhoppningsvis leder detta till ännu mera tankar kring
hur utomhuspedagogik kan utvecklas och knytas till nya lgr 11.
På så sätt skapa nya möjligheter för lärande på ett mera
lusfyllt, varierat sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar