måndag 12 maj 2014

Torslundaskolan klass 5 sådde Nordiska grönsaker

 
Klass 5 har varit ute och sått nordiska grönsaker ny teknik
användes för att dokumentera och skriva om projektet.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Klass 5 Torslundaskolan
har fått i uppgift att så, rensa, gallra och under sommaren
sköta nordiska grönskaker på försökstationen i Torslunda.
Detta för att lära om vad vi kan odla lokalt och hur kan
vi använda det i matlagningen. Till hösten skall eleverna
skörda och laga mat av allt.
 
 
Förberedelser i klassrummet
Det är viktigt att det vi gör utomhus har en förankring med
undervisningen inomhus. Därför har Helen deras lärare haft följande
genomgång i klassrummet innan sådden på försöksstationen.
 
Vi förarbetade sådden av grönsaker genom att jag presenterade
projektet, vi pratade om eleverna kände igen de grönsaker som
vi skulle så. Vi tittade på påsarna och pratade om de olika
så-anvisningarna, samt vad man skulle kunna göra med de
olika grönsakerna, vi pratade om hur de smakar och om
eleverna hade smakat dem någon gång?
 
Vi tittade på en film om Växters livscykel (från Solfilm :
Hur ser en växts liv ut? Skiljer det sig så mycket från en människas, egentligen?
Den här filmen förklarar vad en livscykel är och hur växternas livscykel ser ut ,
något som också betonas i LGR11. Vi lär oss till exempel om frön, groning,
plantor och om hur länge olika växter lever.) och pratade om det samt
vad förkultivera är och vad det ska vara bra för.
Vi pratade om hur vi ska dokumentera projektet och eleverna
fastnade för min idé om att göra en enklare film.
Detta ledde till ett intresse för vårt projekt och en förförståelse
inför vad som skulle göras och under besöket på försöksstationen utföras praktiskt.
 
Utdrag från Lgr11
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar
kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse f
ör att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska
eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan
utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.”
 
·         Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
·         Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
·         Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 
 Sådden
 I mitten av april sådde eleverna morötter, palsternacka,
rödbetor, mangold, kålrot, sandsenap och rucola efter att jag
haft genomgång av hur man sår. Många av grönsakerna var
okända för eleverna. Därför bra att dom får följa dem från
sådd till skörd.
 
Dokumentation
Eleverna var duktiga på att med Ipad dokumentera, filma
och ställa frågor till varandra om grönsakerna.
I klassrummet skrev sedan eleverna ned vad dom varit med
om ute på försöksstationen och lade in det på skolans hemsida.
 
Skötsel
I slutet av maj kommer eleverna att rensa och gallra grönsakerna.
Förkultiverad vitkål, grönkål och purjolök kommer att planteras.
Under sommaren kommer eleverna att själva rensa landet och till
hösten skördar vi
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar