onsdag 1 juni 2011

Jordbrukssamhället möter IT världen

Sannolikheten att en pumpa / solros gror. 
Lesson study utomhus
Samarbetsprojektet med Torslundaskolan och
matematikervid Linnèuniversiet, Växjö fortsätter i år.
Vi vill lära eleverna mera om sannolikhetsprincipen.

Den 16 maj sådde eleverna i klass 5
pumpa och solrosfrön på Torslundaskolan.
Kommer dessa att gro ? Vilken sort gror bäst ?


Eleverna vattnade för att fröna skulle gro.
Pumporna här just i hjärtbladstadiet,
sedan kommer karaktärsbladen.Uppkomsten den 1 juni
Eleverna sammanfattade efter denna dag.
”Lite  svårt,  men roligt sätt att jobba på, vi räknade procent,
pratade om sannolikheten, matte är roligt, ser säkrare
medelvärde ju flera rutor/ stickprov vi jämför uppkomsten på.”


Sannolikheten kopplat till vardagen
Mia läraren gav konkreta exempel på hur sannolikhetsbegrepp
kan användas i praktiken. Eleverna skall nu själva fundera ut
övningar kopplade till vardagen att göra gruppvis.
Marie-Louise visar hur pumpa - och solrosplantor ser ut.Sedan räknade eleverna antalet uppkomna pumpor
och solrosor i sina egna rutor. 10 eleverna i klass
5 hade sått 18 frön av vardera sorten, på valfritt sätt
i sina odlingslådor. Uppkomsten varierade stort,
det var gamla frön som legat i garaget. Dessutom
var det kallt från sådd tills idag. Både pumpor
och solrosor vill ha värme för att gro.Smart board i undervisningen på Torslundaskolan

Marie-Louise  läraren  hade på smart boarden förberett 
rutor att fylla antalet uppkomna plantor för  respektive 
pumpor och solrosor.

Genom att vi slår ihop två pumpa rutors uppkomstantal
till en ny ruta får vi ett  större  antal uppkomna plantor
att jämöra med. Därefter slår vi ihop dessa två nya rutor.
Avslutningsvis slår vi ihop rutor för att få ett så bra
närmervärde som möjligt på sannolikheten för att
pumpa /solros gror.
.
Det är så att ju flera observationer som görs, ju fler frön
vi sår desto  säkrare  resultat erhåller vi. När man studerar
små stickprov kan skillnaden i andel( den  relativa frekevensen)
för ett specifikt utfall skilja  sig  ganska mycket mellan stickproven.
Ju större antal stickprov, desto mindre blir skillnaden mellan stickproven.
Frekevenstabell elev samtal

I tabell med antal uppkomna   pumpor , solrosor  och
totalantalet  uppkomna plantor utläste eleverna att det 
var större chans att pumpor grodde än att  solrosor grodde.Återkommer  imom någon vecka med elevernas praktiska övningar  knutna till vardagen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar