torsdag 11 augusti 2011

Kinda pedagoger med spring i benen lärde om utomhuspedagogik


Pedagogerna från Horns skola i Östergötland  utvecklade
utomhusmatte från Movium Mattelabb genom olika grupparbeten. Tim Bells sorterings mall
Här sorterades talen 1-10 för att komma i rätt ordning.
För äldre elever kan ½ jämföras med 0,3, ¼ och så vidare.
Eleverna måste samtala med varandra vid förflyttningen på den uppritade mallen
från ena sidan till den andra sidan för att komma i rätt ordning.

Västarna
Här bildas största talet.

Byt plats på 1-tal, 10-tal, 100-tal och 1000-tal så bildas lägsta talet.

Hur kan vi illustrera summan 10 ?
Talordning med spring i benen. Bollen kastas från lägsta talet
till nästkommande högre tal samtidigt som alla springer runt.Plankorna


Väst med nr 8, 9 och 10 skall finna sin plats på plankan.

Plankan med runda markeringar användbar innan barnen lärt sig siffran.

Skalbegreppet
På slutet övades skalbegreppet.
Skalbegreppet kommer att beskrivas närmre nästa vecka
då högstadiepedagoger kommer till Torslunda för vidarutbildning.
Horns pedagoger utvecklar hemma
Efter hemkomsten vill pedagogerna från Horns skola
direkt börja arbeta med plankor och västar,
se utemiljön ännu mera som ett uteklassrum.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar