tisdag 16 augusti 2011

Östra Funkabo pedagoger ryms i 1 m3

I samarbete med ämneslärare Britt Nilsson, Östra Funkaboskolan,
Kalmar bjöds pedagoger och speciallärare från  Britts skola in till
Torslunda. Syftet var att introducera, utveckla konkreta övningar
kring skalbegreppet, geometriska former med utgångspunkt från
Torsten Mattelabb numera Movium Mattelabb.
Skalbegreppet

Med två röda 20 m långa rep formades en kvadrat 10 x 10 m.

 En liten guldskatt har lagts ut i 1m2 rutan. Nu gäller det
att mäta var skall den ligga i den stora rutan 10 x 10 m.

Med hjälp av plankor med markeringar på varje meter
kan platsen definieras.

Lättare blir det att definiera platsen med hjälp av bokstäver och siffror
Britt Nilsson förklarar hur vi skall gå vidare med meter, kvadratmeter
och geometriska former. De fyra grupperna funderade ut varsin fråga,
sedan genomfördes gruppövningar kring dessa frågorna.

Det är viktigt att uppgiften formuleras så tydligt att eleverna kan
arbeta själva, vara självgående lösa uppgifterna.
Utomhuspedagoiken skall ses som ett komplement till undervisningen
inomhus. Det är genom växelverkan av undervisningen som vi skapar
förutsättningar för fler elevers förståelse för matematiken.


En av övningarna
Lägga ut 1 kvadratmter och 1 meter  med 1meters pinnarna.


Vi lägger ut 1 kvadratmeter.

Utlagt 1 m och 1 kvadratmeter..
Detta ledde till många funderingar kring hur
elever tolkar omkrets, 1 m,  1 kvadratmeter
och 1 kubikmeter.

Östra Funkabo pedagogerna gör gemensamt material
för högstadiets utomhuspedagogik.


Pedagogerna från Östra Funkabo skolan skall nu tillverka
gemensamt material för de övningar som gjordes idag på Torslunda.
Bra förvaring finnes redan på skolan, så att alla kan nå materialet lätt.
Utemiljön användes som ett uteklassrum.


Nya kurser inom Movium Mattelabb
5 och 6 september har jag kurs för pedagoger på Djupadal skolan i Malmö
där Movium Mattelabb byggts upp.

29 och 30 september utbildas pedagoger från hela landet vid Ute Inne konferensen i Malmö.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar