tisdag 20 september 2011

Pumpaskörd, 340 grams pumpan väger som en hamburgareEleverna blundade och fick uppskatta vikterna
på sina pumpor. Vägde dom mer eller mindre
än 1 liter mjölk ?
Utemiljön en välutnyttjad pedagogisk resurs.
Eleverna på Torslundaskolan, Öland
änvänder  utemiljön som ett uteklassrum.
Klass 4 sådde i mitten av maj pumpor.
Eleverna lärde om hur fröna grodde,
hur djupt kunde vi så¨ett pumpafrö,
varför så här djupt.  Eleverna mätte ut
plant  -och  radavstånd.Sommaren
Under sommarlovet rensade och vattnade
eleverna med sina föräldrar pumpalandet.
  
Höst skörd med samtal kring histogram

Eleverna skördade sina pumpor och uppskattade vikterna.
Sedan vägdes alla pumporna  för att eleverna skulle få
en uppfattning om vikterna för att sedan själva rita histogrammet.

Agneta Glimminger, lärare Torslundaskolan
diskuterar vikten med en elev.

Vad väger pumpan i kg, hekto eller gram ?
Denna pumpan vägde 320 gram.Agneta bokför vikterna

Agnetas Glimmingers frågor ex:
10 gramspumpan: Hur många behöves för 1 kg
260 gramspumpan osv.
Vad är skillnaden mellan tyngsta och lättaste pumpan.

Därefter ritade eleverna staplar för histogrammet.

 

Intervallen för vikterna markerades.
Sedan markerade eleverna pumpornas vikter
genom att själva sätta  gröna pluttar i histogrammet.
Samtal när histogrammet var färdigt
Vilken stapel är högst ?
Är det dubbbelt så många i 100-200 grams intervallet som i övriga intervall ?
Hur många väger mer än 200 gram ?
Hur många skördades totalt ?
Hur många pumpor får varje elev om vi delar lika ?

Inomhusarbete
Eleverna tog med sig histogrammet till skolan
för att inomhus jobba vidare med bland annat procent.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar