torsdag 8 december 2011

8 nya Mattelabb, Ute blir matte begripligt anläggs i Malmö

I förrgår hade jag genomgång med 20 pedagoger på de 8 skolorna i Limhamn Bunkeflo, Malmö kring tillverkning av materialet till Mattelabben. Slöjdläraren Christian Nissen på Geijerskolan visade delar av det hemköpta grundmaterialet.

foto: Magnus Carlssonfoto: Magnus Carlssonfoto: Nina Brunndahl WarnolfMagnus Carlsson, slöjdlärare på   Djupadalsskolan berättade
om hur eleverna där våren 2011 tillverkat deras Mattelabbsmaterial.
Allt materialet får plats på två rullande vagnar. 

Under våren 2012 tillverkar eleverna tillsammans med slöjdlärarna
materialet till Mattelabben, Ute blir matte begripligt  för de 8 nya skolorna.


I april och maj utbildar jag pedagogerna,  även personal från fritids i hur
Mattelabbet kan användas. Många gruppövningar kommer att göras för att
visa på Mattelabbets flexibilitet.


I mars åker jag själv på kurs i Portugal och där kommer jag att visa pedagoger
från hela Europa delar av Mattelabbet på en kurs om utomhuspedagogik.


Vänner sprid gärna till andra intresserade vänner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar