måndag 5 december 2011

Res och lär - Utomhuspedaogik

Tycker du om att möta andra kulturer ?

Kinda lärcentrum lärcentrum erbjuder kurser i Tjeckien, Portugal
och Skottland med pedagoger från hela Europa. Bidrag finns att
söka hos EU programkontor för kurskostnad, resa och uppehälle.Portugal mars 2012
Deltager själv i kursen i Portugal  för att vidarutbilda mig kring Outdoor Leadeship.

Vänner facebook sprid gärna vidare till intresserade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar