tisdag 31 januari 2012

Nystart Kalmar, Berga centrum numera Berga By


Gustavsson/ Kellanders förslag utvecklas vidare.Arbetsgrupperna inom Berga kommissionen för
Berga By centrum har inom sina förslag tagit med
våra tankar kring hur Berga By kan utvecklas med
Urban odling som del av ny mötesplats i centrum.


Projektledaren Kerstin Björklund och ordföranden
Mats Gröhn kommer för kommunens arbetsutskott
redogöra för kommisssionens hela arbete.
Då även det förslag som designern Lars Gustavsson
och jag presenterat kring Berga By som en möteplats
med Urban odling som "motor".


1 kommentar: