tisdag 6 mars 2012

Gustavsson/ Kellander växlar upp Urban Odling
Igår hade Lars Gustavsson och jag möte med
Christin Carlström projektledare på SFI – Yrkesutveckling,
Kalmarssunds Gymnasieförbund
-projekt inom Europeiska socialfondenLars design kring Urban Odling lockar nya åldersgrupper
till mångkulturella mötesplatser.  Christin såg många
möjligheter när Lars visade modellen med mobil odling.
Christin har varit i kontakt med politiker och länsstyrelsen i
Kalmar  båda visar intresse för Grön Integration.Mötesresultat
Christin kommer att kalla till ett upptaktsmötet
med bland annat politiker och Hushållningssällskapet.
Per Hasselberg Grön Integration Väst berättar om sina 
erfarenheter.


Därefter kan en ansökan inom Grön integration påbörjas där
Gustavsson/ Kellanders tankar kring Urban odling kan ingå som en del.


läs mera på Lars blogg  http://www.farmersracer.com/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar