måndag 22 april 2013

Grön närmiljö på Bjärehovskolan och Fladängsskolan


Förra veckan hade jag Mattelabbskurser på två gröna
skolgårdar i Lomma och Bjärred. Så här gröna skulle
alla skolgårdar vara, då skapas förutsättningar för  elevers
fantasi och  lek . Eleverna  kan följa årstidsväxlingar i sin
dagligmiljö.Den gröna miljön kan användas i undervisningen.

 
Fladängsskolan
På nybyggda Fladängsskolan i Lomma hade
eleverna varit med i byggprocessen. Eleverna
hade önskat mycket grönska träd och buskar.

 
Gamla träd hade sparats och många buskar och nya träd
hade planterats. Om något år kommer deras skolagård
vara en oas med rum med skugga buskage att krypa i
och bygga kojor.
Pedagogerna byggde 1 m3 med enmetersstavarna.


Bjärehovsskolan

Här fanns många kuperade oaser för barn
att lekai fantisera bygga i.
FågelhålkarFritidspedagogen Patrik hade satt upp flera fågelholkar.

Pedagogerna formade olika vinklar med kropp
och 1 metersstavar.
Subtraktion 0-6 .


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar