lördag 13 april 2013

TV sänder Trädgård i skolan från Älvsjömässan

Utomhusepdagogiken får ett lyft efter spännande
föredrag på Älvsjömässan den 12 april.
Kunskapskanalen kommer att sända alla tre föredragen.

Då har vi ”avverkat” skogen.
Hur kan man jobba med många ämnen från årskurs 6-9 ?
En inspiration för alla att jobba mer med utomhuspedagogik.
Kerstin Hessle, lärare och Maria Pilfalk, rektor
Broholmskolan, Lidköping.
.

Ordning & röra. Fint & fult.
Skolgårdens natur och trädgård kan gestaltas på olika vis.
 Anna Lenninger, landskapsarkitekt, Lenninger lek &landskap.


Att lära mycket och ingenting veta – om utomhuspedagogik
Torsten Kellander, utomhuspedagog, SLU Movium

Återkommer när datum för sändning är klart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar