onsdag 22 maj 2013

Torslunda skolans klass 3 odlar blomsterbönor

Hushållningsällskapet
i Kalmar har övertagit Torlsunda anläggningen.
I samarbete med deras projketledare Jan Owe Nilsson
kommer Torslundas utomhuspedagogiska miljö
utvecklas med Torslundaskolan. Vi riktar i år in
oss på den Nordiska maten och utvecklar vår utematte.


Klass 3 sår blomsterbönor
Föräldrarna var med att sätta dit 3m långa
hasselstörar för bönorna att klättra på. Bönor är en del
av den Nordiska maten, men vi kan även knyta an till
biologi och  på hösten prata om kretsloppet. Dessutom
kan vi se på de kvävefixerande nodulerna på rötterna.
Eleverna kommer också att ta frö till nästa års sådd.



Eleverna lär om naturen
Birgitta Andersson klassläraren säger: 
Syfte med undrvisningen i No (Bi) är att eleverna ska
utveckla kunskaper om biologiska sammanhang samt
intresse och nyfikenhet för att veta mer om naturen.





Dagen började med att eleverna grävde utjorden
letade insekter. Därefter kördes jorden ut till odlingslandet.























































Eleverna sådde sen 4 blomsterfrön vid varje hasselstör.








Till sommaren kommer störarna var fyllda med
rödblommande bönor.























 



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar