torsdag 10 januari 2013

16:e Mattelabbet på Rörsjöskolan i Malmö

I  måndags
trotsade ett 50 tal pedagoger från Rörsjöskolan
januari vädret och deltog i utbildning kring Mattelabbet.
Även stenmiljöer kan användas för uteundervisning.

Samtal kring skalor 1:10Matteövningarna tog sig oväntade uttryck.
Hela kroppen kom till användning med både 
två och en armar.


Mattelabb som en del av stadsutvecklingen.


På tisdagen
hade jag möte med personal vid Sege Park förskola Malmö.
Ytterligare ett Mattelabb kommer att byggas i Bejers Park 
under våren. Mattelabbet kommer att användas av 10 
närbelägna förskolor på så sätt kommer parken att ännu
mera utgöra en levande del av staden.
Flera mattelabb på gång i vår
både i Lomma och i Limhamn Bunkeflo
byggs nya Mattelabb och utbildas pedagoger.

Nu får alla vi som jobbat med utomhuspedagogik
i många år bekräftat att detta skapar förutsättningar
för fler elevers lärande.
Lyssna på:
Vetenskapsradion 26 oktober 2012
Bättre resultat när skolan flyttar ut
Emilia Fägerstam, Linköpingsuniversitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar