torsdag 3 januari 2013

2013 närmiljön som läromiljö och hållbar stadsutveckling

2013 kommer att bli ett år med nya infallsvinklar.

Nya kontakter gör att jag kan vara delaktig i
utvecklingsarbete som berör hållbar stadsutveckling.
Städernas viktigaste aktörer är människorna.
Därför måste vi tänka nytt för att se närmiljön
som en resurs för lärande och människans
välbefinnande i vardagen.
2013 kommer jag att jobba med:

·         Mattelabben byggs upp på flera ställen i Malmö.

Fördjupning av utematte för högstadiet i samarbete
med högstadielärare.·         Älvsjömässan april, föreläsa om
”Att lära sig mycket och ingenting veta”- om utomhuspedagogik
·         Rosendahlsträdgårdar Stockholm,
diskutera utveckling av utomhuspedagogik.
·         SVT har varit i kontakt om Torslundas utomhuspedagogik och utemiljö.
·         Svenska för invandrare, projekt formulering där odling ingår som en del.
Samarbete med Hushållningssällskapet och projketledare för SFI i Kalmar.
·         Kalmar vattenvägar, en resurs för allmänheten. 
      Examens arbetes underlag för SLU studenter
görs i ihop med planarkitekt Hanna Olsson Kalmar.Måndag 7 januari
årets första Mattekurs på Rörsjöskolan i Malmö.

Ett 50 tal pedagoger kommer att få ta del av Mattelabbet
och själva göra övningar för varandra.

Återkommer under året med notiser om vad som sker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar