fredag 18 januari 2013

Torslunda åter centrum för konkret utomhuspedagogikHushållningsällskapet
i Kalmar övertar från januari Torlsunda anläggningen.
I samarbete med deras projketledare Jan Owe Nilsson
kommer Torslundas utomhuspedagogiska miljö utvecklas.Design 
Designer kommer att i samarbete med pedagoger och
elever vid Torlsundaskolan göra designförslag på nya
odlingssätt. På så sätt vill vi göra odlandet mera 
spännande och skapa nya  rumsmöjligheter.

Odling och lgr 11
 

Samarbetet med Torslundaskolan utvecklas.
Vi kommer att tydligare knyta odlingen till lgr 11
och se utemiljön som ett uteklassrum, komplement
till undervisningen inomhus.


Mattelabbet
Under året kommer Mattelabbet att utvecklas
i samarbete med högstadielärare för högstadiet.
Konkret utomhuspedagogik


Torslunda kommer att återta sin roll som ett centrum
för utomhuspedagogik.  Här kommer kursdeltagare
konkret få uppleva vad vi menar med utomhuspedagogik
och en bra utomhuspedagogisk miljö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar