tisdag 12 februari 2013

Hur kan vi förädla Kalmars unika vattenrum ?


Paddlares synpunkter på Kalmar vattenvägar
I somras var jag med på stadsvandring ledd av
Kalmars stadsarkitekt Staffan Lindholm.
Berättade att jag var ledare på Kalmar Kanotklubb och
hur vi paddlare använder staden vid våra paddlingar.
Staffan inbjöd mig och ordförande i Kalmar Kanotklubb
till samtal kring utveckling av Kalmars vattenvägar.
Examens arbete
Tillsammans med planeringsarkitekt Hanna Olsson gjorde vi
underlag för examensarbetare vid SLU,Institutionen för landskapsplanering.
Utveckling av stadsnära vattenrum för rekreation såsom paddling, segling etc.
Hur man kan utveckla och tillgängliggöra vattenrummen så att upplevelsen
från sjösidan förstärker stadens karaktärer.
 
Emma Bensköld studerande vid SLU, Ulltuna kommer
nästa vecka ha ett första möte med Staffan Lindholm
och Hanna Olsson i Kalmar.


Lära känna staden från vattnet
Under sommaren kommer Emma och jag paddla runt i Kalmar.
Emma kommer även att deltaga vid våra onsdagspaddlingar
för att få in synpunkter från våra paddlare.


Våren 2014
Emma kommer att göra sitt examensarbete färdigt. Därefter kommer
det att presenteras på bloggen. Många människor kommer därefter
att vilja använda Kalmars vattenvägar för att uppleva Kalmar
på ett nytt sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar