torsdag 28 februari 2013

Torslunda skolans pedagoger utvecklar konkret utomhuspedagogiki Kalmar har övertagit Torlsunda anläggningen.
I samarbete med deras projketledare Jan Owe Nilsson
kommer Torslundas utomhuspedagogiska miljö utvecklas.Rullande schema och lgr 11
För att underlätta för pedagoger och elever har vi sedan många år ett
rullande schema så eleverna och pedagogerna  vet var dom skall odla.
Varje år diskuterar vi sedan igenom vad som skall odlas och hur kan vi
knyta till lgr 1. Pedagogerna ser utemiljön som ett uteklassrum,
komplement till undervisningen inomhus.2013  odlingar

Fritids och klass 1 kommer att odla busktomater i växthuset.

Ny jord och hästgödsel gräver eleverna ner.
Till hösten gör eleverna marmelad.
Klass 1 sår dessutom lin, för att lära sig hela proceduren
från sådd till hur det blir en lintråd.

Klass 2 kommer att vid sådden av sina solrosor prata om 1m2, omkrets.
Vid uppkomst och vid höjdmätning på hösten prata om Sannolikhetsbegreppet.
Klass 3 sår klängande blomsterbönor.

Vi knyter an till Nordisk mat och kretsloppet,
kvävefixering. På hösten tar eleverna frö till nästa års sådd.

Klass 4 och 5 kommer också att jobba med något som berör nordisk mat.
Dessutom kopplar dom det kring tankar för närproducerad mar.

Konkret utomhuspedagogik
Torslunda återår nu sin roll som ett centrum
för utomhuspedagogik.  Här kommer kursdeltagare,
allmännheten konkret få uppleva vad vi menar med
utomhuspedagogikoch hur en bra utomhuspedagogisk
miljö kan se ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar