fredag 7 juni 2013

Torslunda skolans klass 1 odlar lin


Hushållningsällskapet
i Kalmar har övertagit Torlsunda anläggningen.
I samarbete med deras projketledare Jan Owe Nilsson
kommer Torslundas utomhuspedagogiska miljö
utvecklas i med Torslundaskolan. Vi riktar i år in
oss på den Nordiska maten och utvecklar vår utematte.


Klass 1 sår lin.


Läraren Karin Jonsson säger:
Ute tar elever till sig lärandet bättre, fler barn förstår
när dom gör saker konkret. Elever får uppleva att
ett frö gror och varför det kan gro.

Hembygdsföreningen
Samarbetet med hembygdsföreningen med linsådden
och bearbetning för kunskap, tradition vidare. Barnen
lär hur gamla redskap från förr i tiden används och
hur linet bearbetas med alla momenten för att till slut
bli tråd. Barnen får en förståelse för varför lintyg
är så dyrt. Linfröet används också vid bullbak.


Återkommer när linet blommar i sommar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar