torsdag 26 april 2012

Kalmar satsar 12 stationer med utematte på Lindöskolan

 Kalmar invest 12 stations with outdoor Math at Lindöschool
Statisitk/ sannolikhet, problemlösning och algebra
var delarna inom mattematiken som mattepedagoger
i Kalmar visade på 12 olika stationer på Lindöskolan.
Alla övningarna knutna till den nya läroplanen.
Pedagogerna undervisade elever ur förskolklass – årskurs 5.
Pedagoger från Kalmar var inbjudna att studera övningarna.
Statisitk / probability, problem solving and algebra
was part of the math that  teachers in
Kalmar showed in 12 different stations at Lindö  school.
All exercises are linked to the new “läroplanen”.
The teachers taught students from pre-school class - grade 5.
Educators from Kalmar was invited to study the exercises


Flexibiliteten i mattelabbet sattes på prov.
Tillsammans med Marcus Erlandsson, lärare på Lindöskolan
arbetade vi  med problemlösning. Vi delade in vår grupp i
två grupper med c:a 9 elever i varje grupp.
The flexibility of the Math  lab was tested.
Together with Marcus Erlandsson, a teacher at Lindö School
we worked with problem solving.  We split our group into
two groups by about 9 students in each group.
Låt eleverna lösa uppgifterna genom samarbete och samtal.
Have students solve the problems through cooperation and dialogue.
Varje grupp fick 2 rep.
Each group had 2 ropes.


Uppgift: Gör en kvadrat av repen ( berätta ej om repens längd)
Task: Make a square of the rope (do not tell on the ropes length) 
Gruppen till delas 1 m pinnar
The group assigned to 1 meter sticksUppgift 1 : Utanför kvadraten bygger Ni en 1m2 med dessa 1m pinnar
Task 1: Outside the square building you a 1m2 with these 1m sticksUppskatta sedan hur många 1m2 rutor det får plats
i den stora rutan, utan att lägga in 1m2 rutan i den
stora rutan. Uppskattar med 1 m stavarna.
Appreciate then how many 1m2 boxes that fit
into the big box, without adding 1m2 box in
the large box. Estimates of 1 m rods.
Uppgift 2 : Bygg 1m2 rutan inne i den stora rutan.
Task 2: Build 1m2 box inside the big box.


Uppskatta igen hur många 1m2 rutor som får plats i den stora rutan.
Appreciate again how many 1m2 boxes that fit into the big box.


Uppgift 3. Eleverna byggde 3m2 och 2 m2.
Vi diskuterade area och omkrets.
Task 3. The students built the 3M2 and 2 m2.
We discussed the area and perimeter.


Resultat: Eleverna kom genom samtal fram till olika
lösningar på problemet och redogjorde för den andra
gruppen hur de gått tillväga.
Results: The students came through talking to various
solutions to the problem and explained the other group
how they proceeded.Dagen arrangerades av  Clas Wolke och Monika Lundgren
Barn och ungdomsförvaltningen Kalmar i samverkan med
·        Läsa-skriva- Räkneprojektet
·        Miljö -och mattematikutvecklare i Kalmar
 The day was organized by Clas Wolke and Monika Lundgren
Children and Youth Administration Kalmar in collaboration with
 • Read-write-Räkneprojektet
 • Environmental - and Math developer in Kalmar

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar