torsdag 19 april 2012

Malmö 4:e och 5:e Mattelabbet uppbyggt / Malmö 4th and 5th Math lab built

Mattelabbets flexibilitet uppskattades i veckan
av ett 80 tal pedagoger från Skolan på Ön och Geijerskolan.
Flera roliga nya lärorika övningar uppfanns av pedagogerna.
Mattelabbets flexibility was appreciated by the week
of a 80's teachers from Skolan på Ön and Geijer School.
Several fun new educational exercises invented by educators.

Tim Bells övning fick nya användningsområden.
Bilder hade ritats med föremål med olika mängd kyla till värme.
Exempelvis vilket är varmast ett ljus eller en kopp choklad.
Tim Bell's practice was new uses. Pictures were drawn
using objects with different amount of cold to warm.
For example, which is the warmest, a candle or a cup of chocolate.Stenars tyngder sorterades .
Stones weights were sorted.Christian Nissen slöjdlärare på Geijerskolan hade  byggt en
färglad  lättöverskådlig vagn för materialet till Mattelabbet.
Christian Nissen Geijer School crafts teacher  had built a
cheerful easy-trailer for the material to Matt lab.
Kalmar, Lindöskolan
Nästa vecka är jag tillsammans med Kalmar pedagoger workshopsledare
vid matte utomhuspedagogikdag i Kalmar. Vi kommer att ha 12 olika
stationer med olika matteövningar. Pedagoger från Kalmar kommer dit
och följer våra övningar med eleverna.
Kalmar, Lindo School
Next week I'm with Kalmar educators workshop leader
at math outdoor in Kalmar. W will have 12 different stations with
different mat exercises. Eucators from Kalmar gets there and
follows our exercises with students.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar