torsdag 5 april 2012

Universitetsadjunkter utvecklar Mattelabbet/ Lecturers develops Math Lab


Mål/ Goal : Skalbegerpp/ scaling term
I går utvecklade universitetsadjunkter från
Linnè universitetet tankar kring Mattelabbet.
Yesterday, developed lecturers from
Linnaeus University thoughts on Math Lab.


Utförande/ How we dit it:
Det tjocka röda repet lades ut till en kvadrat på 10 x 10 meter.
The thick red rope was placed into a square of 10 x 10 meters.
Därefter byggdes utanför den stora rutan 1 m2 med 1 pinnar.
I denna kvadrat placerades en ”guldskatt”
Vi pratade nu om skala 1:10.
Then they built outside the big square a 1 m2  square with pins.
In this square was placed a "gold treasure"
We are talking now about 1:10 scale


Därefter uppskattade lärarna var i den stora rutan
”guldskatten” skulle placeras.
Then estimated the teachers were in the big square 
"gold treasure" would be placed.
En 1 meters pinne graderad i dm fick sedan användas
för att kontrollera om ”guldskatten” hämnat rätt.
A 1-meter stick graduated in dm was then used
to check the "gold treasure"  avenged right.Kan ”guldskatten” preciseras bättre med kvadrater
märkta a,b, c, och så vidare och med kvadrater märkta
1, 2, 3 och så vidare i kombination med plankor 5 m
långa och upp märkta varje meter.
Can the "gold treasure" be better defined with
squares marked a, b​​, c, and so on and with
squares labeled 1, 2, 3 and so on, combined with
planks 5 m long and up marked every meter.Resultat/ Results :
Övningen leder vidare kring tankar för koordinater,
kartblad och ekvationer och visar på Movium Mattelabbs
flexibilitet med enkelt och billigt material.
The exercise leads around the thoughts of coordinates,
map sheets and equations and shows Movium Math Labbs 
flexibility with simple and inexpensive materials.

9 nya Mattelabb byggs upp i Malmö nu i vår.
9 new Math Lab builds up in south Sweden in the town
of Malmö near Copenhagen this spring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar